برخی از خدمات ما

1- بازدید از خودرو و ارائه بیمه نامه ثالث در محل کار یا منزل شما
2- صدور بیمه نامه های اقساطی خودرو،مسئولیت و مهندسی و...
4- صدور و ارائه بیمه نامه بدون حضور شما و تنها با یک تلفن
5- بازدید و کارشناسی خسارات و تصادفات در محل و در اسرع وقت
.....

/ 0 نظر / 32 بازدید