بیمه ثالث چیست؟

در بیمه ثالث اصطلاحاتی وجود دارد.

شخص ثالث:

کلیه زیان دیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (اعم از زیان جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی(شرکتها) باشند شخص ثالث نامیده می شوند.

خسارت مالی:

عبارت است از خسارت های وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق به (تحت مالکیت)شخص ثالث. هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثنای راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی شود.

خسارت جانی:

منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است نه موجودات دیگر بلکه فقط انسان. خسارت جانی شامل: دیه جرح + دیه فوت + دیه نقص عضو + هزینه درمان می باشد. خسارت سرنشین: بیمه نامه سرنشین مخصوص راننده است.

سرنشین کیست؟

سرنشین فردی است که از لحظه سوار شدن تا پیاده شدن چنانچه بر اثر حوادث وسیله نقلیه آسیب ببیند طبق تعریف بیمه نامه، سرنشین تلقی می گردد. بیمه شخص ثالث آنچه باید درباره بیمه شخص ثالث بدانیم براساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلفند مسئولیت خود را در قبال اشخاص ثالث را به لحاظ مالی و بدنی بیمه نمایند.

در بیمه شخص ثالث منظور از شخص ثالث کیست؟

منظور از شخص ثالث،هر شخصی است که به سبب حوادث وسیله نقلیه مورد بیمه ، دچار زیان های بدنی یا مالی شود. به استثناء راننده مسبب حادثه آیا می دانید

خطرهای تحت پوشش در بیمه شخص ثالث کدامند؟

بیمه شخص ثالث خسارت های مالی و بدنی ناشی از تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی یا انفجار وسیله نقلیه بیمه شده و نیز خسارت هایی که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود را تحت پوشش قرار می دهد.

آیا می دانید چه نوع خسارت هایی در بیمه شخص ثالث به زیان دیدگان حادثه پرداخت می شود؟

خسارت های مالی :

جبران زیان های مالی که به اشخاص ثالث (زیان دیدگان حادثه ) وارد می شود. ·

خسارت های جانی:

۱- دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه نامه ۲- هر نوع دیه ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو و از کارافتادگی (جزئی یا کلی ، موقت یا دائم) هزینه پزشکی در صورتی قابل پرداخت است که جزا یا کلا از محل دیگری قابل تامین نباشد.

آیا با بیمه مازاد شخص ثالث آشنایی دارید؟

حداقل پوشش بیمه در خسارت بدنی،معادل حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش خسارت مالی،معادل دو و نیم درصد (۵/۲ %) تعهدات بدنی می باشد . بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه مازاد نیز خریداری کند. بنا به دلایل متعددی، ممکن است پرداخت خسارت بدنی بیمه نامه شخص ثالث (اعم از دیه شکستگی، نقص عضو یا ازکارافتادگی) به سال بعد ازصدور بیمه نامه موکول گردد و چون به موجب آرای محاکم قضایی، مقصر حادثه محکوم به پرداخت دیه سال جدید می باشد، درصورت داشتن بیمه مازاد شخص ثالث، مابه التفاوت تغییر دیه تا سقف این بیمه نامه به عهده شرکت بیمه خواهد بود.

آیا با بیمه حوادث راننده آشنایی دارید؟

همانطوری که گفته شد،راننده خودروی مقصر،جزء افراد ثالث نمی باشد.لذا خسارت های بدنی وارده به راننده ی مقصر حادثه با پرداخت حق بیمه جداگانه طبق شرایط بیمه نامه حوادث ، قابل بیمه شدن می باشد.

/ 0 نظر / 34 بازدید